Wie zijn wij?

De Media Familie, handelend onder de naam De Postpartumbox, is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

Roos Concepts Fonteijnstraat 20 4101 HZ Culemborg

Ingeschreven onder nummer 88936821 bij de Kamer van Koophandel.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een bericht sturen via [email protected]

Welke persoonsgegevens verwerken we en voor welke doeleinden?

Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

Browsergegevens

Uw browsergegevens (zoals browsertype, versienummer en schermresolutie) worden automatisch door uw browser naar ons verzonden. Ook deze gegevens bieden ons de mogelijkheid om uw gebruiksgemak te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • hulp bieden (per e-mail of telefonisch) bij het oplossen van technische problemen bij bijvoorbeeld een bestelling plaatsen;

 • de vormgeving van onze website aanpassen aan uw eigen situatie (desktop-PC, tablet, mobiele telefoon, etc.)

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verwerken we om u te informeren over uw bestelling, de levering en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt bij het het plaatsen van een bestelling:

 • NAW gegevens, zoals naam, voornamen en adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Betalingsdetails

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

We maken geen persoonsgegevens bekend aan derden indien dit niet nodig is voor de bovengenoemde punten. Zo zullen wij uw persoonsgegevens wel moeten delen met het transportbedrijf, betalingsprovider, software leveranciers, etc. Met hen hebben wij een verwerkersovereenkomst zodat ook zij zorgvuldig en conform wetgeving met uw persoonsgegevens zullen omgaan.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden maximaal 2 jaar bewaard. Uitschrijven voor de nieuwsbrief gebeurt zodra u hier zelf voor kiest.

Uw gegevens verwijderen

Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen, stuur dan een mail naar [email protected] zodat wij stappen kunnen ondernemen om uw gegevens te verwijderen. Sommige informatie kan in one administratie blijven bestaan indien dit is vereist door de wet. 

Cookies

Als u de website van De Postpartumbox voor de eerste keer bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Zonder uw toestemming plaatsen wij geen cookies, met uitzondering van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Cookies worden niet door ons bewaard, maar worden via uw browser opgeslagen op uw eigen PC, tablet of smartphone. Via uw browser heeft u de mogelijkheid om cookies te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Onze website gebruikt drie soorten cookies:

 • Functionele cookies die ervoor zorgen dat de website technisch goed werkt, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u ingelogd blijft op onze website en door te onthouden welke forumberichten u gelezen heeft en welke niet;

   
 • Analytische cookies om statistieken bij te houden van het gebruik van onze website, bijvoorbeeld op welke pagina’s men binnenkomt en vanuit welke pagina’s men weer vertrekt, het aantal bezoekers et cetera. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics en hebben deze zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld, zodat hierbij geen persoonsgegevens verwerkt worden.

   
 • De Facebook-pixel is een analysehulpmiddel waarmee we de effectiviteit van advertenties kunnen meten en inzicht kunnen krijgen in de acties die u uitvoert op onze website.

De cookies die door De Postpartumbox geplaatst worden, verzamelen gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Opslag van en toegang tot informatie De opslag van informatie of toegang tot informatie die reeds is opgeslagen op uw apparatuur zoals reclame-identifiers, apparatuur-identifiers, cookies en soortgelijke technologieën.

   
 • Personalisatie Het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, zoals op andere websites of apps. De inhoud van de site of app wordt gewoonlijk gebruikt om conclusies te trekken over uw interesses ten behoeve van toekomstige selectie van reclame en/of content.

   
 • Meting Het verzamelen van informatie over uw gebruik van inhoud en de combinatie met eerder verzamelde informatie die gebruikt wordt voor het meten van, inzicht krijgen in en rapporteren over uw gebruik van de inhoud. Dit omvat niet personalisatie, waaronder wordt verstaan het verzamelen en verwerken van informatie over uw gebruik van deze dienst om vervolgens in de loop van de tijd reclame en/of content op u af te stemmen in andere contexten, d.w.z. op andere diensten zoals websites of apps.

Grondslagen voor gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming die u ons geeft. Als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, stoppen wij de verwerking van deze gegevens zodra u uw toestemming intrekt;

 • De verwerking is noodzakelijk voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten;

 • Wettelijke plicht, zoals de gegevens die op facturen moeten staan en de bewaarplicht voor de Belastingdienst.

 • Een gerechtvaardigd belang dat wij hebben, zoals marketingdoeleinden. Wij zullen hierbij altijd een afweging maken tussen ons eigen gerechtvaardigd belang en uw privacy.

Beveiliging van persoonsgegevens

De bedrijven die uw gegevens namens ons bewaren doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is, zowel technisch als organisatorisch, om uw gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. Daarnaast nemen wij bij De Postpartumbox ook alle nodige maatregelen om de gegevens die wij zelf in beheer hebben zo goed mogelijk te beveiligen. Zo hebben wij een SSL-certificaat voor onze website, zijn apparaten vergrendeld en zorgen wij ervoor dat de nieuwste (beveiligings)updates van besturingssystemen en onze website zijn geïnstalleerd.

Jouw rechten

Omdat we persoonsgegevens van u verwerken, heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen. Het gaat om

Het recht op inzage in de gegevens die we van u hebben;

 • Het recht op correctie van onjuiste of onvolledige gegevens;

 • Het recht om gegevens te laten verwijderen;

 • Het recht op bezwaar wanneer u het niet eens bent met onze belangenafweging bij verwerkingen op grond van ons gerechtvaardigd belang;

 • Het recht om het verwerken van persoonsgegevens te beperken in afwachting van de afhandeling van een ander recht.

 • Het recht om toestemming in te trekken als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Mochten we er onderling niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Als u via een link op de website van een derde terecht komt, raden wij u aan om de privacyverklaring van deze website te lezen.

Wijzingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website en de diensten zoals wij die op dit moment aanbieden. Mochten er wijzigingen optreden die ook betrekking hebben op de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, dan zal deze privacyverklaring ook gewijzigd worden. Dit geldt uiteraard ook bij wijzigingen in wet- en regelgeving. De nieuwe privacyverklaring zal gepubliceerd worden op de website. Mochten de wijzigingen van direct belang zijn voor u of ingrijpend van aard zijn, dan zullen wij dit daarnaast ook rechtstreeks aan u communiceren, bijvoorbeeld door middel van een nieuwsbrief.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.